• Etický kódex pre masérky a masérov

  1. Vždy rešpektujem svojich zákazníkov a dodržiavam ich súkromie a dôstojnosť.
  2. Dodržiavam vysoké etické štandardy a hranice a nikdy nevyžadujem ani neponúkam neetické služby.
  3. Rešpektujem zákazníkove prianie ohľadom úrovne oblečenia a vždy poskytujem vhodnú ochranu a pokrytie.
  4. Zabezpečujem bezpečné a hygienické prostredie a pracujem v súlade so všetkými platnými zákonmi a predpismi.
  5. Mám vysokú úroveň odbornosti a vždy poskytujem kvalitné a profesionálne služby.
  6. Komunikujem so svojimi zákazníkmi jasne a zrozumiteľne a vysvetľujem im postupy a techniky, ktoré používam.
  7. Rešpektujem hranice a obmedzenia svojich zákazníkov a vždy dodržiavam pravidlá a pokyny, ktoré mi zadajú.
  8. Pracujem s dôverou a transparentnosťou a vždy som ochotný odpovedať na otázky a poskytnúť informácie o svojich skúsenostiach a kvalifikáciách.
  9. Poskytujem bezpečné a profesionálne služby, ktoré sú prispôsobené potrebám a požiadavkám zákazníkov.
  10. Starám sa o svoje zdravie a pohodu a vždy dodržiavam vysoké hygienické a zdravotné štandardy.
 • Etický kódex pre klientky a klientov

  1. Rešpektujem svojho maséra, dodržiavam jeho hranice a pravidlá.
  2. Správam sa s úctou a dôstojnosťou, dodržiavam všetky platné zákony a predpisy.
  3. Rešpektujem svoje vlastné hranice a pohodlie, informujem maséra o zdravotných problémoch či obavách.
  4. Rešpektujem súkromie a dôstojnosť ostatných zákazníkov, dodržiavam pokyny ohľadom oblečenia a ochrany.
  5. Platím za svoju masáž včas a v súlade s dohodnutými podmienkami.
  6. Informujem maséra o zmenách v mojom zdravotnom stave alebo liečbe.
  7. Dodržiavam stanovený čas a nepredlžujem masáž bez súhlasu maséra.
  8. Dodržiavam pravidlá a pokyny týkajúce sa bezpečnosti a hygieny, udržiavam čistotu a poriadok v priestoroch salónu.
  9. Správam sa s úctou k ostatným zákazníkom a masérom, dodržiavam vysoké etické štandardy.
  10. Snažím sa udržiavať pozitívny a ústretový prístup, vychutnávam si masáž ako príjemnú a relaxačnú skúsenosť.