Zvýšte produktivitu a znížte stres!

Predstavujeme Vám Vychytanú Masáž – jedinečnú službu pre firemných klientov, ktorá sa poskytuje priamo vo Vašich kancelárskych priestoroch. Naše mobilné stánky nájdete aj na festivaloch, konferenciách, teambuildingových akciách, súkromných stretnutiach a oslavách. Obohatite svoje podujatie kvalitnou masážou, ktorá zlepší náladu a pohodu Vašich zamestnancov, obchodných partnerov, rodinu či priateľov.

Vychytaná masáž je rýchla a pohodlná – klient zostáva oblečený a masáž trvá len 15 alebo 30 minút.

„Jedinečné uvoľnenie“ zažijete s našou Vychytanou masážou za pár minút!

Naša metóda kombinuje techniky shiatsu, klasickej masáže, thajskej masáže, akupresúry meridiánov a našich vlastných techník pre maximálne uvoľnenie. Po masáži sa klienti cítia okamžite lepšie a sú pripravení vrátiť sa k svojim úlohám s novou energiou. Sme školení pre ľudský a citlivý prístup, a dodržiavame etický kódex. Vychytaná masáž je vhodná aj pre hanblivejších ľudí alebo tých, ktorí trpia haptickou depriváciou. Masáž sa vykonáva cez oblečenie bez oleja a nevyžaduje žiadne súkromie.

Vychytanú masáž poskytujeme na ergonomických prenosných stoličkách, kde klienti sedí v pohodlnom kľakosede s hlavou opretou o opierku. Objednajte si Vychytanú masáž pre svoju firmu alebo podujatie a vyskúšajte na vlastnej koži jej pozitívne účinky. Ponúkame aj VIP masáže na mieru podľa želania klienta. Uvoľnite sa, zregenerujte sa a zvýšte svoju produktivitu s našou Vychytanou masážou.

„Aj v neideálnych podmienkach na pódiu
bola 15 – minútová masáž pre mňa príjemným uvoľnením
po celodennom hrbení sa pri počítači.“

Robert Zelník (Iná ekonomika)

„Rýchle, efek­tívne, prak­tické – presne ako potre­bu­jem.
Po masáži som konečne mohla vystrieť chr­bát bez toho, aby som ho cítila.
Úplne zázračne sa mi uvoľ­nili stu­hnuté svaly. Silno odporúčam!“

Michaela Vrábová ( The Bridge - English Language Centre)

„Pekný spô­sob ako sa účinne uvoľ­niť aj v strede pra­covne vypä­tého dňa
a ďalej pokra­čo­vať v práci. Odpo­rú­čam všet­kým, kto­rých pra­cov­ným nástro­jom
je sto­lička a potre­bujú odľah­čiť túto záťaž.
Ďaku­jem a odporúčam.“

Vlado Ingo (WEBkomplex | Web design | Design)

„Skvelá masáž po dlhom dni na nohách.
Najlepšie je, že príde za vami do práce, domov alebo na vaše obľúbené miesto.“

Lenka Sedlačková (ŽiWell)

SEDEM VYCHYTÁVOK

Vychytaná masáž príde za Tebou!

Ideálne riešenie pre hanblivých

Masáž cez vrstvu oblečenia a bez použitia oleja

Zmierňuje únavu a ukľudňuje

Uvoľňuje napätie a znižuje tlak

Okamžitý pozitívny účinok

Pracuje s energetickým systémom človeka